Mapa dojazdu

 

NIP 592-18-86-320
REGON 191789166
KRS 0000094724

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Nr konta: BGŻ S.A. 10 2030 0045 1110 0000 0040 2960